bibim ağzıma necə verdi

Adım Mehmet.Əlbəttə şərti adımdı,çünki bu günəcən də heç kimsəyə deyəmmədiyim hadisədi,yoxsa heç kəs salamımı verməz,heç adam yerinə qoymaz.Amma məni rahatlandıran bir odu ki,qətiyyən öz xoşumla olmayıb.Bilirsiz,12 yaşıma qədər çox nadinc olmuşam,nənəmgilə gedəndə qırmadığım,sındırmadığım şey qalmırdı. Balaca bibim nənəmlə qalırdı,məndən cəmisi 5 yaş böyükdü. Onun lap zəhləsi gedirdi məndən,mən də həmişə hirsləndirirdim “şahzadə Budur” deyə saçlarından dartıb qaçırdım. O da mənim dalımca söyə-söyə qaçırdı,tutaşırdıq. “Ələddinin lampası” kinosundakı şahzadə Budura oxşayırdı,onun kimi də şıltaq,ərköyündü. Amma incə olsa da məndən güclüydü o vaxtlar,onun 17 yaşı,mənim 12. Bir dəfə nənəm qonaq getmişdi,dedi axşam gec gələcəyəm,mən də sevindim ki,azı 7-8 saat bibişkanı hirsləndirəcəyəm. Kinoya baxırdı,nə qədər dedi sakit ol,qoymadım kinoya baxmağa,dəli oldu əsəbindən. Elə tutaşdıq ki,saç yolma,yerdə süpürüşmə filan. Aldı məni altına,mən ayağa qalxmaq istəyəndə çəkib ayağımdan dartdı,üzüüstə yıxıldım,atıldı üstümə,əllərimi arxaya dartdı,əl sumkasının zənciriynən bir də şərflə əllərimi arxadan möhkəm bağladı,”gör sənin başına nə oyun açacağam,ağzını sikəcəyəm,ağzını” deyə söyə-söyə qaçıb üç dəstə paltarasan ip gətirdi,onunla qollarımı,ayaqlarımı sarıdıqca sarıdı.Döşəmədə taxta kimi dümdüz,mıxməmməd kimi tərpənməz qaldım.Hirslə oturdu sinəm üstünə,başladı bir əliylə saçımdan tutub o biri əliylə lovğa-lovğa şillələməyə.O üzümdən-bu üzümdən.O yaşımacan hələ məni şillələyən olmamışdı,ilk dəfəydi üzüm şillələrdən od tutub yanırdı.Şaaart,şaaart!Divarlarda əks-səda verirdi şillə səsləri.Xeyli döyüb acığını çıxandan sonra saçlarını sığallaya-sığallaya hirslə bir az da irəli oturdu,lap ağzımın yanında. Dedi,hə,necəsən,səsin niyə çıxmır,sikim indi ağzını?Mini yubka geyirdi həmişə,baldırları ətli-qanlıydı özü incə-mincə olsa da,iki tərəfdən də tutmuşdu başımı baldırları.Trusiki çənəmə dəyirdi, azca da irəli oturunca trusiki artıq dodaqlarıma dəydi,əcaib iyrənclik gəldi mənə,"fuu" deyə iyrənib dartınaraq başımı sağa-sola çevirdim,heç cür barışammırdım halımla ki mən buna məğlub olmuşam,məğlub olmaq nədi,əli-ayağı bağlı əsir eliyib,qul eliyib altına alıb məni.Amma baldırları arasında başımı daha möhkəm tutdu,güldü ki «Aaaa,tı yeşyo soprotivlyayeşsya?Vay vaaay,gör necə hirslənib! Di tərpən görüm də,ağzını sikim.Bu da saçımı dartıb qaçmaq deyil ki bacarasan».Mən elə acığa düşdüm ki tüpürdüm üzünə hirsimdən,onda hirslə qalxıb yubkasını köynəyini çıxartmağa başladı,mən də fürsət bilib altından çıxdım,döşəmə boyunca yuvarlanmağa başladım,o da soyuna-soyuna, trusikini də çıxara-çıxara ardımca yüyürürdü,gülürdü özü də «əlimdən qaça bilməzsən,hara yuvarlanırsan?» Üstümdə oturmasın deyə dəli kimi vurnuxurdum,yaralı ilan kimi qıvrılıb açılırdım,çünki tamam lümlüt idi deyə məqsədi bəlliydi,ağzıma verəcəyinə şübhəm yox idi,yoxsa niyə soyunsun ki?Odur ki heç cür qoymamalıydım ki sinəmə çöksün,hər dəfə üstümdə oturunca son gücümü verib üstümdən aşırırdım,o da «ayy» deyə yıxılırdı döşəməyə, mən altından çıxıb yenə yuvarlanırdım,u da daha da həvəsə gəlib ardımca yüyürürdü.Kəndirlər də hər tərəfdən bədənimi bıçaq kimi kəsirdi,elə sıx sarımışdı ki məni..Odur ki gücüm bitirdi artıq,nəfəsim daralmışdı kəndirlər üzündən,o da yorulmağımı gözləyirdi elə bil,nəhayət atılıb yenə sinəmdə otura bildi. Tövşüyə-tövşüyə qalmışdım,gözlərim bərələ qalmışdı,uzun cod qılları arasından görünən qırmızımtıl kiçik ət parçalarına zillənmişdi gözlərim.ilk dəfəydi amcıq görürdüm axı,özü də lap gözlərimin qabağındaydı.Həm də doğmaca bibimin amcığıydı bu.Yəni bibi də ağzıma verərmi?İnanammırdım.Amma eyni zamanda bilirdim ki əmdirəcək.Çünki eynilə şahzadə Budur idi bibim,tam eynisi yəni.Bircə tacı çatmırdı başında.Ona görə də elə bildim o anlar şahzadə Budur lüt oturub üstümdə.Şahzadə Buduru çox sevirdim axı,qəribədir ki onunla bağlı xəyallarımda həmişə onun beləcə əli-ayağı bağlı qulu təsəvvür etmişdim özümü,guya lümlüt sinəmdə öturub ağzıma verir gecə-gündüz.Gördü diqqətlə və iyrənə-iyrənə amcığınna baxıram,əllərini ədayla belinə qoyub güldü ki,necədi,xoşuna gəlir?Mən acığımdan cavab vermədim,onda o bir əliylə saçlarımdan tutub elə bərk dartdı ki,mən «ayy» deyə qışqırdım .Başıma qapaz vura-vura dedi ki «ədə,bəs həmişə mənə şahzadə Budur deyirsən,adam şahzadəsinin sualına cavab verməzmi,hə?» Mən hirslə amcığına tüpürdüm,onda o götünü naz-qəmzəylə qaldırıb arxayınca amcığını dodaqlarıma qoydu,vaxtında dodaqlarımı yummasaydım dürtəcəkdi ağzıma.Bayaqkı kimi çabalamağa daha taqətim qalmamışdı.Gücüm yalnız dodaqlarıma çatırdı. Dedi “Heç ağzına almısan,qulum mənim?”Mən dəhşətə gəldim,əsəbdən dartına-dartına “mmm” elədim,ağzımı açammıram axı söyüm,açsam o saat verər ağzıma. Dedi eybi yoxdu,indi verərəm ağzuva,olarsan amcıqəmənim,aç görüm ağzını,qadası,inad eləməyin yeri deyil. Mən daha bərk sıxdım dodaqlarımı,onda o barmaqlarıyla burnumu sıxdı,heç yarım dəqiqə keçməmişdi ki,nəfəsim daraldı deyə ağzımı gen açdım, açan kimi də dürtdü var gücüylə amcığını ağzıma. Nə qədər əsəbdən atılıb düşdümsə də xeyri olmadı,amcıq elə bil ağzıma yapışmışdı. Dedi «demədimmi xeyri yoxdu,indi yala və konfet kimi sor,yoxsa tərbiyələnən deyilsən,yalamasan işiyərəm ağzuva,üçə kimi sayıram».Bir,bir yarım,iki,iki yarım deyəndə gördüm fikri ciddidi, yalamasam mütləq işiyəcək,məcbur oldum dilimi yavaş-yavaş,iyrənə-iyrənə amcığa toxundurdum. Diqqətlə baxırdı,ciddi nəzarət edirdi,saçlarımdan hirslə dartdı ki,elə yox,adam kimi yala,şappaşap olsun,morojnanı necə yalayırsansa elə yala,yoxsa əvvəlcə döyərəm,bax şilləmi hazır tutmuşam,sonra da işiyərəm ağzuva. Mən də məcbur olub başladım şappıldatmağa. Ağzım nəydi ki əmrindən çıxım?O gün o ilk dəfədə üç saat yarım dəli inək balasını yalayan kimi məcbur yaladım onun iyrənc amcığını. Oldum onun sözəbaxan amcıqyalayanı,bu günə qədər də istədiyi vaxt verir ağzıma.İlk dəfə çox ağır keçsə də sonralar bibimin amcığını,götünü yalamaq mənimçün o qədər adiləşdi ki,doğrudan da bir marmelad kimi sorurdum,əmirdim,çünki hər beş-altı dəqiqədən bir barmağının ucunda şokolad yağı sürtürdü amcığına. Şahzadə qızlar kimi də elə təkəbbürlə,ədayla otururdu ağzımın üstündə,elə bil doğrudan da əli-ayağı bağlı əsl qulu idim,çox ciddi və sərt də nəzarət edirdi yalamağıma. Bircə saniyə dayana bilərdimmi?O andaca “uxx!Dayanmaq olmaz!Döyərəm haa!”deyə saçlarımı dartır,şilləsini göstərirdi. Bərk yorulduğumda dodaqlarım artıq sözümə baxmırdı,onda da məni özümə gətirmək üçün sərt şillələri o üzümə-bu üzümə yağdırırdı. Bu da kar eləməzsə cəza olaraq iki-üç udum siyirdi ağzıma,zəhər-zəqqum kimi acı-duzlu sidik boğazımı yandırınca var gücümü toplayıb yalamağa davam edirdim ki,yenə işəməsin. Saatlar boyunca amcq həmişə ağzımda olmalıydı,altından bir cüt gözlərim zorla görünürdü,ona görə bəzən elə darıxırdım,üsyan edib atılıb düşürdüm,o da mənimlə birlikdə atılıb düşürdüsə də amcığı ağzımda möhkəm tuturdu,çünki rahat yalamağım üçün zorla amcıq iyinə öyrəşdirirdi. Hər yarım saatda ikicə dəqiqə fasilə verirdi,fasilədə də amcıq ağzımda olmalıydı. İki dəqiqə bitdimi,saniyə buraxmazdı,saçlarımdan dartıb “Davay,davam elə ağzını sikim” deyərdi. Onun qədər məni şilləliyən,söyən olmayıb,amma onu hamıdan çox sevirəm,bu gün də bircə əmriylə önündə diz çökürəm.Qılları çox uzun və cod idi,saatlarla ağzımdan çıxarmadığı amcığın üfunəti,iyrənc ağızbüzüşdürən dadı,götünnən gələn pox iyi bir yandan dəli eləmişdi məni,bir yandan da qılları tərpənməz halda üz-gözümü bürümüşdü,qıdıqlayırdı,baldırları arasında başımı elə möhkəm sıxmışdı ki başımı azca da olsa tərpədə bilmirdim ki qıları üz-gözümdən çəkim. Daha pisi o idi ki,yalayarkən toplu halda ağzıma girirdi qılları,ay amaaan,dilimlə amcıq arasında xış-xış xışıldayırdı,normal yalamağa mane olurdu,elə olurdu boğazıma gedirdi qopan qıllar,amma nə qədər dartınırdım ki amcığı heç olmasa bircə saniyəlik ağzımdan çıxarıb tüpürüm qılları,boğazıma getməsin,qoymurdu bibim,o saat saçlarımdan darta-darta qışqırırdı,başıma qapaz vururdu ki “Adam kimi yala,adam kimi!Sikərəm ağzuvu!”Amcığını yalamağın yenə bir təhəri vardı,daim ağzımın içində olurdu deyə iyrəncliyini görmürdüm çox da. Amma götünü yalatdıranda o dünyanı görüb gəlirdim,heç demə yumurmuş götünü,kağızla silirmiş,deşiyin qırağında həmişə çoxdan qurumuş xırda pox qırıntıları olurdu,məcbur dilimlə təmizlətdirirdi,elə bilirdim poxunu yeyirəm. Amma iyrəndiyimi göstərməməyə çalışırdım,çünki onda acığa düşüb barmağını götünə soxub zorla ağzıma dürtürdü ki,təmizlə. Hirsimdən elə atılıb düşürdüm ki,az qalırdı üstümdən yıxılsın,amma bir əliylə daim saçlarımdan möhkəm tuturdu deyə rahat otururdu üstümdə, barmağını da çıxarmırdı ağzımdan,ta mən yalayıb tər-təmiz edənə qədər. Nağayrım,hər əmrini yerinə yetirməyə məcburdum,əl-ayağı möhkəm bağlı qulu idim altında. Nadincliyə görə cəza verirdi mənə.İlk dəfə o qədər iyrənə-iyrənə,həm də əsəbdən partlaya-partlaya yalamışdım ki,əllərimi açandan sonra taqətsiz halda yerdə uzanıb qalmışdım,tərpənməyə halım yoxuydu. Üç saat yarım o qədər çabalamışdım ki,sıx bağlanmış kəndirlər bütün bədənimi kəsmişdi elə bil. Üzüm sərt şillələrdən od tutub yanırdı. Çox pis qusmağım gəlməsəydi qalxıb yıxıla-dura hamama getməzdim. Ağzım mədəm amcığın murdar dadıyla,ciyərim üfunət pox və sidik iyiylə doluydu,neçə udum siymişdi ağzıma hesabı itirmişdim. Udumların çoxunu mən məcbur istəmişdim,çünki dil-dodağım yorulsa da fasilə yalnız yarım saatda iki dəqiqə olmalıydı,amma saçlarımı yola-yola dayanmadan,həm də yüksək templə yalamağı tələb edirdi deyə hər 8-10 dəqiqədə yaman yorulurdum,öz xoşumla dayansaydım əvvəl çox pis şillələyəcəkdi sonra siyəcəkdi ağzıma cəza olaraq,amma cəza udumlarına fasilə düşmür. Fasiləni özüm istəsəm isə bir uduma bir dəqiqə fasilə verirdi. Mən də bir dəfəyə ən çox 2-3 udum uda bilərdim,çünki çox acı və zəhər kimi həm də istiydi deyə sidiyini udmaq cəhənnəm əzabıydı. Amma məcbur idim,nağayrım,yoxsa cəza olaraq işiyəcək,fasilə də verməyəcəkdi. Tam qaydasıyla və acımasızca əmdirmişdi ilk dəfə yəni. İlk udumlar çox ağır olmuşdu,çünki siyəndə amcığını sonuna qədər elə soxurdu ağzıma ki tüpürməyim deyə,az qala udlağıma dəyirdi amcıq əti,qılları da qaşındırıb öskürdürdü. Amma sonrakı udumlar artıq rahat keçirdi boğazımdan,ona görə fasilə üçün tez-tez siyməyini xahiş edirdim. Yalnız üç saatdan sonra yavaş-yavaş mənə öyümək gəldi,dayanammırdım artıq,görüncə ki belə getsə qusacağam,ona görə açdı əl-ayağımı.Ola bilsin maraq edən olacaq ki,bəs əl-ayağını açandan sonra acığını çıxmadın ondan?Nə acıq qardaşım?Elədiyini eləmişdi də.3 saat yarım dayanmadan amcıq yalayan adamda qürur deyilən bir şey qalarmı ki acıq da çıxım?Özü də əli-ayağı 3 topa kəndirlə sımsıx bağlanan birisində.Amcıq ağzıma dürtülən andanca əysilmişdim mən,heç olmuşdum mən.Düşünürdüm ki vəssalam,artıq bunun qabağında həmişə başım aşağı olacaq.Pis yalasaydım bəlkə də o günlə də bitərdi ağzıma verməyi.Amma pis yalamağa qoyurdumu ki?Çox sərt,hirsinnən əsə-əsə verirdi ağzıma,çox ciddi də nəzarət eliyirdi yalamağıma.Əl-ayağımı açanda əlim ayağım sıx kəndirlərdən elə keyimişdi,tərpənəmmirdim.Amma pis öyüyürdüm,mədəm bulanırdı,məcbur hamama getdim,nə qədər qusdum sarımtıl sıyıq kimi bir şeylər.Hamısı sidik idi.Bibim gəldi üz-gözümü yudu,saçıma su çəkdi,elə utanırdım,üzünə baxa bilmirdim.Otağa gətirdi məni,dedi küsmüsən deyəsən.Həmişə sırtıqlıq eliyən mən indi başımı qaldırammırdım utandığımdan.Dedi taxsır səndədi,çox nadinclik eliyirdin,mən də məcbur oldum tərbiyələndirdim səni,daha nadinclik eləmiyəcəksən?Gözüm yerə dikili halda “nırç” elədim,yəni yox.Dedi özün bil,eləsən yenə ağzuva verəcəyəm,indi get otağına yat biraz,çox yorulmusan.Şaqqanaq çəkib güldü.Artıq hər sözü mənə əmr kimi gəlirdi.Döndüm getməyə,yazıq-yazıq dedim ki,bunu heç kimə demə də,nolar.Əllərini belinə qoyub lovğa-lovğa burnunu yuxarı tutdu,tam qalib idi axı,dedi “deməyimi istəmirsənsə yalvarmalısan”.Mən yalvardım,dedi “yalvaranda diz çökərlər,diz çök görüm”.Mən dərhal diz çökdüm.Yenə yalvardım.Barmağını yubkanın üstündən amcığına tuşladı ki “amcığımı öpə-öpə yalvar görüm”.Amcığını öpə-öpə yalvardım.Dedi götümü də öp və yalvar görüm.Götünü də öpə-öpə yalvardım.Ayaqlarını da öpdürüb yalvartdı.Dedi indi oldu,heç kimə demərəm,amma nə vaxt haramı desəm oramı da öpməlisən,yoxsa deyəcəyəm hər kəsə,özü də beləcə əli-ayağı bağlı altımda olacaqsan,danışdıqmı?Mən bir az düşününcə saçlarımdan yapışıb başımı qaldırdı,hirslə üzümə üç-dörd şillə vurdu.”Danışdıqmı deyirəm,yoxsa deyim hərkəsə?”Gördüm hirslənib yenə,tez dilim dolaşa-dolaşa dedim “danışdıq danışdıq,hirslənmə,nə vaxt haranı öp desən öpərəm”.Beləcə oldum onun qulu.Yarım il sonra biz köçdük şəhərin o başına,amma mən məktəbi dəyişməyim deyə davamlı nənəmgildə yaşamağa başladım.Və artıq oldum bibimin əlinin altında,illərlə şəxsi amcıqyalayanı.Nə vaxt fürsət düşürdü,nənəm evdə 5-6 saat olmayan kimi əl-ayağımı bağlayıb ağzıma verirdi.Nənəm də ora-bura getməyi sevən adam,evdə dayanmaqla arası yoxdu ki.Odur ki bibimin amcığını,götünü yalaya-yalaya böyümüşəm,onun şillələriylə tərbiyə almışam desəm heç abartmış olmaram.Amma heç peşman deyiləm yəni.Çünki bibim indi də çox gözəldi,indi də şahzadə Budura oxşayır.Hər dəfə ağzıma verəndə hələ də elə bilirəm şahzadə Budur ağzıma verir.
Oxunub: 243 dəfə 2022-08-29 02:43:42
Müəllif: mehmet
Hekayəni Bəyən: 12 ses
Ehtiraslı Erotik Hekayələr
Oxunub: 123 defe
Oxunub: 14 defe
Oxunub: 132 defe
Oxunub: 111 defe
Oxunub: 146 defe
Oxunub: 247 defe
Oxunub: 24 defe
Oxunub: 18 defe
Oxunub: 78 defe
Oxunub: 95 defe
Hekayə Əlavə Et
Erotik Hekayeler Azeri Seks Hekayeler Sex Hekayeler Seks Hekayeler Oxu Gelin Hekaye Erotik Hekaye Ehtirasli Hekaye Erotik Hekayeler Erotik Hekaye Sex Hekayeler Erotik Hekayeler 2021 2021 Seks Hekayeler Azeri Seks Hekayeleri Sex Hekayeleri 202 1 Azeri Seks Hekaye Azeri Seks Hekayeleri 2021 Ehtirasli Hekayeler 2021 Seks Hekaye Ehtirasli Seks Hekayeleri 2021 Seks Hekayeler Intim Hekayeler Erotik Hekayeler Seks Hekayeleri Sex Hekaye Azeri Sex Hekayeleri Zorlama Seks Hekayeleri Azeri Seks Seks Hekayeleri Mektebde Zorlama Seksi Sex Hekaye Oxu Hekaye Erotik Hekaye Sex Hekaye Porno Hekaye Azeri Hekaye Yeni Erotik Hekaye Sex Hekaye Anlatim Seks Hekaye Azeri Xxnx Olmuw Hekaye Azeri Sex Hekaye Hekaye Turk Seksi Hekaye Sex Hikaye Bizim Hikaye Seks Hikaye Porno Hikaye Erotik Hikaye Ensest Hikaye Hikaye Erotic Hikaye Oku Xxx Hikaye Anal Hikaye
Təsadüfi Hekayələr
Amcamın Güzel Kızı Aklımdan çıkmıyor Dümbük Kayınço Karısını Sanki Hiç Sikmemiş SEKRETERİM YASEMİN G.......N Krasavcik Bayram Günü Yengemle Sikiştim Qonwunun Gelnile Sikiwme Amim Arvadi. Annem Orospuydu Sevgilim Ile 1 Il
Azeri Seks, Azeri Sex, Seks Yukle, Sex Yukle, Pulsuz Seks, Porno Yukle, Azeri Porno, Pulsuz Porno, Pulsuz Sex, Azeri Seksler, Seks Hekaye, Sex Hekaye, Azeri Seks Hekayeleri, Seksi Hekaye, Seks Hekayeleri, Erotik Hekayeler, Yeni Seks Hekayeleri, Ehtirasli Hekayeler, Zorlama Hekayeleri, Gelin Hekayeleri
© 2021 - SexHekaye.Biz2022-09-29 / Online: 1
MobTop.az